Skip to content

Urząd Miasta Częstochowa: duża liczba Ukraińców pod ich opieką

Spis treści

Po tym, jak Rosja najechała na Ukrainę, polski rząd postanowił, że kto przyjmie pod swój dach uchodźców wojennych, dostanie na każdego z nich 40 zł dziennie. Na jedzenie, ubranie i zakwaterowanie.

Ukraińcy są bardzo wdzięczni za ten gest, ale wielu z nich ma trudności z wyżywieniem rodziny za tak małe pieniądze. Szukają innych sposobów na zarobienie dodatkowej gotówki na boku, aby móc kupić więcej jedzenia i ubrań dla swoich dzieci.

Aby kwalifikować się do otrzymania odszkodowania, uchodźca musi być goszczony przez obywatela polskiego przez co najmniej 120 dni. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy uchodźca jest seniorem, osobą z niepełnosprawnością, kobietą w ciąży lub kobietą z dziećmi do 12 miesiąca życia, samotnym opiekunem co najmniej trójki dzieci, czy jakąkolwiek inną kategorią osób, które mogą potrzebować zakwaterowania.

Ale to nie oznacza, że po 120 dniach przestajemy wypłacać odszkodowania! – przestrzega Lidia Czuma-Imiołczyk, dyrektor CKŚ. Niektórzy przyjmują uchodźców od lutego, inni przyjęli ich w maju. W każdym przypadku rekompensata przysługuje przez 120 dni, o ile gość rzeczywiście tyle dni spędza u polskich gospodarzy. Założenie jest takie, że można je liczyć nawet od 30 czerwca, jeśli ktoś przyjmie wtedy uchodźcę. Oznacza to, że ostatnie wnioski mogą dotyczyć nawet 28 października!

Urząd Miasta potwierdził, że nie będzie mógł poprzeć interpretacji KCW, która mówi, że wszyscy Ukraińcy, którzy nie zostali umieszczeni u polskich rodzin, powinni być zakwaterowani w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Rafał Kusal, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, powiedział: – Na polecenie rządu zorganizowaliśmy miejsca zbiorowego zakwaterowania dla tych Ukraińców, którzy nie osiedlili się u polskich rodzin. Obecnie około 200 osób mieszka w budynku biurowym dawnej huty przy ulicy Koksowej, który nieodpłatnie udostępnił obecny właściciel huty, firma Liberty Częstochowa.

Urząd Miasta, zawarł porozumienie z dwoma ośrodkami noclegowymi dla migrantów w Sosnowcu: Domem Pielgrzyma i „Magnolią”. Jednak gmina będzie mogła korzystać z tych miejsc noclegowych tylko wtedy, gdy otrzyma rządowe dofinansowanie.

Czekamy na nowe wytyczne – mówi tymczasem rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. – Na razie finansujemy zbiorowe zakwaterowanie na bieżąco, zgodnie z wnioskami samorządów. Jeśli nastąpią jakieś zmiany, jednostki samorządu terytorialnego na pewno zostaną o tym poinformowane.

3 komentarze

 1. Leszek
  1 lipca 2022 @ 14:34

  Bardzo się cieszę, że Urząd Miasta działa na rzecz poprawy życia mieszkańców Częstochowy.

  Uważam, że jest to bardzo ważny krok w kierunku poprawy naszego miasta i uczynienia go bardziej atrakcyjnym zarówno dla turystów, jak i mieszkańców.

 2. Maciek
  1 lipca 2022 @ 14:35

  Urząd Miasta podejmuje ważne kroki w celu poprawy jakości życia w Częstochowie.

  Wierzę, że będzie dużo więcej możliwości dla naszego miasta.

  Myślę, że to ważne, że miasto się rozwija i rośnie, że dzięki temu będzie nam się tu lepiej żyło.

 3. Bożena
  1 lipca 2022 @ 14:36

  Urząd Miasta tą decyzją idzie w dobrym kierunku.

  Jako mieszkaniec Częstochowy cieszę się, że Rada Miasta podejmuje działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Dodaj komentarz