Skip to content

Jak i kiedy należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia społecznego

Aby uzyskać dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, dziecko musi zostać zgłoszone przez osobę dorosłą. Osoba dorosła, która zapisuje dziecko, nazywana jest “osobą referencyjną” i może to być:

 • pracujący rodzic – osoba zatrudniona musi poinformować swoje miejsce pracy, że chce zapisać członka swojej rodziny, a w przypadku obojga pracujących rodziców wystarczy, że zrobi to jedna osoba.
 • rodzice niepracujący – rodzice lub rodzic mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i na tej podstawie ubezpieczyć dziecko, w przeciwnym razie obowiązek ten przechodzi na dziadków (rodzice lub rodzic muszą wyrazić pisemną zgodę).
 • opiekun prawny lub rodzina zastępcza – dziecko wychowywane przez kogoś innego niż rodzice biologiczni również musi zostać zgłoszone do ubezpieczenia, może to zrobić rodzic zastępczy, opiekun prawny lub instytucja (np. dom dziecka).

W przypadku śmierci lub inwalidztwa rodzica, ubezpieczenie dziecka zapewnia pracodawca rodzica.

Jeśli rodzic prowadzi własną działalność gospodarczą i nie ma innego źródła dochodu, może zapisać dziecko do Ubezpieczenia Społecznego. Jeśli rodzice nie są w stanie ubezpieczyć dziecka, mogą to zrobić dziadkowie. Jeśli i oni nie mają prawa do takich świadczeń, ubezpieczenie dziecka zapewnia ośrodek pomocy społecznej, a po rozpoczęciu przez dziecko nauki – określona placówka oświatowa (rodzice muszą poinformować o tej konieczności).

Istnieje kilka przepisów, których należy przestrzegać przy zgłaszaniu dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego:

– Dziecko nabywa prawo do ubezpieczenia w dniu narodzin, należy je zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu tygodnia od daty narodzin. Podobnie w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców podejmuje pracę, ubezpieczenie dziecka jest wymagane w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy z pracodawcą.

– Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne i nie powoduje podwyższenia składki zdrowotnej. Dodatkowo, zgłoszenie dziecka jest obowiązkowe, a pominięcie tego kroku może skutkować nawet karą grzywny. Należy również pamiętać o obowiązku wyrejestrowania się z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku rozwiązania umowy z pracodawcą lub zakończenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: https://porady-prawne.info.pl

5 komentarzy

 1. Ewelina
  11 maja 2022 @ 15:14

  Bardzo się cieszę, że moje dziecko będzie miało możliwość korzystania z ubezpieczenia społecznego. Wiem, że pomoże to chronić je w przyszłości i zapewni mu opiekę.

 2. Jan
  11 maja 2022 @ 15:15

  Uważam, że posiadanie ubezpieczenia medycznego jest ważne dla dzieci, ponieważ są one bardziej narażone na choroby niż dorośli. Dzieci mogą łatwo zachorować i mogą nie rozumieć, co się z nimi dzieje, dlatego posiadanie ubezpieczenia medycznego może uratować im życie lub zapobiec pogorszeniu się ich stanu.

 3. Jola
  11 maja 2022 @ 15:17

  Jako rodzic bardzo się cieszę, że moje dziecko będzie miało możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Jeśli mnie coś by się stało, moje dziecko będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe od rządu i nie będzie musiało się martwić, jak przetrwa. Dla mnie jako rodzica jest to ogromna ulga, ponieważ dzięki temu mogę skupić się na swojej karierze i rodzinie, nie martwiąc się o to, czy moje dziecko będzie miało co miesiąc pieniądze na jedzenie i czynsz.

 4. Franek
  11 maja 2022 @ 15:18

  Wierzymy, że ważne jest, aby dzieci miały dostęp do ochrony przed chorobą, bezrobociem i innymi nieoczekiwanymi wydarzeniami w życiu. Pomoże im to lepiej radzić sobie z trudnościami, z jakimi mogą się zetknąć, i da szansę na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przyszłej edukacji i kariery zawodowej.

 5. Ala
  11 maja 2022 @ 15:19

  Bardzo się cieszę, że moje dziecko będzie miało możliwość korzystania z ubezpieczenia społecznego. Jest to świetny sposób, aby zapewnić wszystkim dzieciom pokrycie kosztów leczenia. Pomoże im to również aktywniej działać w swojej społeczności i czuć się włączonymi, co jest bardzo ważne dla rozwoju dzieci.

Dodaj komentarz