Skip to content

Jak i kiedy należy zgłosić dziecko do ubezpieczenia społecznego

Spis treści

Aby uzyskać dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, dziecko musi zostać zgłoszone przez osobę dorosłą. Osoba dorosła, która zapisuje dziecko, nazywana jest „osobą referencyjną” i może to być:

 • pracujący rodzic – osoba zatrudniona musi poinformować swoje miejsce pracy, że chce zapisać członka swojej rodziny, a w przypadku obojga pracujących rodziców wystarczy, że zrobi to jedna osoba.
 • rodzice niepracujący – rodzice lub rodzic mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i na tej podstawie ubezpieczyć dziecko, w przeciwnym razie obowiązek ten przechodzi na dziadków (rodzice lub rodzic muszą wyrazić pisemną zgodę).
 • opiekun prawny lub rodzina zastępcza – dziecko wychowywane przez kogoś innego niż rodzice biologiczni również musi zostać zgłoszone do ubezpieczenia, może to zrobić rodzic zastępczy, opiekun prawny lub instytucja (np. dom dziecka).

W przypadku śmierci lub inwalidztwa rodzica, ubezpieczenie dziecka zapewnia pracodawca rodzica.

Jeśli rodzic prowadzi własną działalność gospodarczą i nie ma innego źródła dochodu, może zapisać dziecko do Ubezpieczenia Społecznego. Jeśli rodzice nie są w stanie ubezpieczyć dziecka, mogą to zrobić dziadkowie. Jeśli i oni nie mają prawa do takich świadczeń, ubezpieczenie dziecka zapewnia ośrodek pomocy społecznej, a po rozpoczęciu przez dziecko nauki – określona placówka oświatowa (rodzice muszą poinformować o tej konieczności).

Istnieje kilka przepisów, których należy przestrzegać przy zgłaszaniu dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego:

– Dziecko nabywa prawo do ubezpieczenia w dniu narodzin, należy je zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu tygodnia od daty narodzin. Podobnie w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców podejmuje pracę, ubezpieczenie dziecka jest wymagane w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy z pracodawcą.

– Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne i nie powoduje podwyższenia składki zdrowotnej. Dodatkowo, zgłoszenie dziecka jest obowiązkowe, a pominięcie tego kroku może skutkować nawet karą grzywny. Należy również pamiętać o obowiązku wyrejestrowania się z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku rozwiązania umowy z pracodawcą lub zakończenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: https://porady-prawne.info.pl

5 komentarzy

 1. Ewelina
  11 maja 2022 @ 15:14

  Bardzo się cieszę, że moje dziecko będzie miało możliwość korzystania z ubezpieczenia społecznego. Wiem, że pomoże to chronić je w przyszłości i zapewni mu opiekę.

 2. Jan
  11 maja 2022 @ 15:15

  Uważam, że posiadanie ubezpieczenia medycznego jest ważne dla dzieci, ponieważ są one bardziej narażone na choroby niż dorośli. Dzieci mogą łatwo zachorować i mogą nie rozumieć, co się z nimi dzieje, dlatego posiadanie ubezpieczenia medycznego może uratować im życie lub zapobiec pogorszeniu się ich stanu.

 3. Jola
  11 maja 2022 @ 15:17

  Jako rodzic bardzo się cieszę, że moje dziecko będzie miało możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Jeśli mnie coś by się stało, moje dziecko będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe od rządu i nie będzie musiało się martwić, jak przetrwa. Dla mnie jako rodzica jest to ogromna ulga, ponieważ dzięki temu mogę skupić się na swojej karierze i rodzinie, nie martwiąc się o to, czy moje dziecko będzie miało co miesiąc pieniądze na jedzenie i czynsz.

 4. Franek
  11 maja 2022 @ 15:18

  Wierzymy, że ważne jest, aby dzieci miały dostęp do ochrony przed chorobą, bezrobociem i innymi nieoczekiwanymi wydarzeniami w życiu. Pomoże im to lepiej radzić sobie z trudnościami, z jakimi mogą się zetknąć, i da szansę na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przyszłej edukacji i kariery zawodowej.

 5. Ala
  11 maja 2022 @ 15:19

  Bardzo się cieszę, że moje dziecko będzie miało możliwość korzystania z ubezpieczenia społecznego. Jest to świetny sposób, aby zapewnić wszystkim dzieciom pokrycie kosztów leczenia. Pomoże im to również aktywniej działać w swojej społeczności i czuć się włączonymi, co jest bardzo ważne dla rozwoju dzieci.

Dodaj komentarz