Regulamin

Regulamin 2018-05-14T12:57:29+02:00

Regulamin

I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ICH REALIZACJI

Zamówienia składane są poprzez e-sklep pod adresem kgatut-sklep.pl . Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze . Nie dotyczy zamówień produktów składanych na zamówienie
gdzie czas może wynieść 2 tygodnie.
Przesyłki wysyłane są firmi kurierskimi „DPD,UPS,DHL,IMPOST,PACZKOMATY,GEIS,FEDEX Po zrealizowaniu zamówienia nr. listu wysyłany jest na prośbę kupującego dzięki któremu mogą Państwo śledzić przesyłkę.

II. ZWROT TOWARU

Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na trwałym nośniku, skierowane do sprzedawcy na adres sklepu, w terminie czternastu dni od dnia odbioru lub doręczenia mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zakupiona część ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Koszty zwrotu przedpłaty (koszty przelewu) ponosi Usługodawca.Zwracany towar należy odesłać wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub ksero faktury. Zwrot możliwy jest tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Jednocześnie towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. O planowanym zwrocie prosimy wcześniej poinformować telefonicznie lub mailowo sprzedającego. Jeżeli zwrot towaru wynika z winy zamawiającego nie podlega on zwrotowi. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

III. REKLAMACJE

Reklamacje uwzględniane są tylko w przypadku, gdy wykryte zostaną wady techniczne towaru lub na skutek użytkowania wystąpią w nim wady, na które udzielana jest gwarancja przewidziana przez
producenta.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego wynosi min. 14 dni roboczych od chwili odebrania przesyłki wraz z dowodem zakupu Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji .
W przypadkach szczególnych(część importowana,którą musimy dostarczyć do producenta) okres rozpatrzenia może być dłuższy o czym składający reklamację zostanie poinformowany,nie dłuższy jednak niż 30 dni.
Jeśli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady techniczne powinien po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym odesłać go na adres:

K.G.ATUT Katarzyna Gołębiowska
Wronowice 57
98-100 Łask

W przypadku otrzymania uszkodzonej paczki, kurier ma obowiązek spisać protokół szkody. Reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu lub braków w przesyłce są rozpatrywane tylko na podstawie takiego protokołu. UWAGA! Zawsze należy sprawdzać stan oraz zawartość paczki w obecności kuriera! Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru musi być dołączony wypełniony formularz reklamacyjny, który mósi zawierać dane kupującego i opis usterki a także należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub ksero faktury.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

IV. GWARANCJA

Produkty wprowadzane do obrotu na terenie Polski przez Sprzedawcę mają 1 rok gwarancji z wyłączeniem produktów do których załączony jest osobny dokument gwarancji.
Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy: produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu, usterka jest spowodowana nieprawidłowym montażem dokonanym w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat lub użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów które mogły się przyczynić do uszkodzenia.
Jeżeli dostarczony produkt nie będzie podlegał gwarancji, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

V. CENY

Ceny umieszczone mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w przypadku dużych zmian kursu walut oraz zmian cenników producentów towarów. Oferujemy indywidualne podeście do klienta
oferując możliwość negocjacji cen poszczególnych produktów. W przypadku gdy uważają Państwo iż ceny są zbyt wysokie prosimy o kontakt w celu podjęcia negocjacji.

V. DOSTAWA I JEJ KOSZTY

Na terenie kraju przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich DPD,UPS,IMPOST,GEIS. Do każdego zamówienia poniżej kwoty 2000zł doliczane są koszty przesyłki. Oferujemy przesyłkę pobraniową (koszt 24zł) oraz przedpłatę (18zł).
Wyjątek stanowi wysyłka towaru o wartości przekraczającej 2000 zł brutto. Zamawiany towar będzie dostarczony pod podany adres na koszt firmy K.G.ATUT, chyba że klient poda przy zamówieniu inny adres dostarczenia.
Podane ceny obowiązują przy paczkach do 30 kg i nie są paczkami niestandarowymi.
Małe rzeczy wysyłane są w jednej paczce z jednym kosztem transportu.
Koszt wysyłki paczek przekraczających 30 kg , ponad wymiarowych , maszyn i urządzeń ustalane są indywidualnie.
Wysyłka darmowa po stronie K.G.ATUT nie dotyczy zakupu maszyn i urządzeń.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Płatność przy odbiorze – koszt przesyłki 24zł
  2. Płatności bezpośrednie i wpłata tradycyjna – 18 zł